Ik ben Eva Hopman en heb in Groningen de Research Master Archeologie afgerond. Naarmate mijn studie vorderde kreeg ik steeds meer interesse in de manier waarop archeologen met het 'publiek' omgaan en de manier waarop archeologie en archeologen zelf door de rest van de bevolking worden waargenomen. Uiteindelijk heb ik hier in mijn masterscriptie meer verdieping aan kunnen geven. Ik zit in het bestuur van SAPs, omdat ik vind dat er nog te weinig aandacht is voor het verbeteren van de communicatie tussen het publiek en archeologie. Veel van de nieuwe generatie archeologen zien gelukkig het nut van publieksarcheologie in. Ik hoop dat wij samen veel kunnen betekenen voor alle toekomstige archeologen.
Mijn naam is Janin Hekman. In mijn Research Master Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen verdiep ik mij in de relaties tussen mens en landschap. Ik vind het mooi om te zien hoe iedereen binnen de opleiding zijn of haar eigen onderzoeksinteresse ontwikkelt. Maar hoe kunnen we ons enthousiasme delen met het Nederlandse publiek? Als bestuurslid van SAPs zou ik alle studenten willen aanmoedigen deel te nemen aan het debat rondom publieksarcheologie, om samen op zoek te gaan naar manieren om het publiek actiever bij ons vakgebied te betrekken en daarmee het maatschappelijk draagvlak te vergroten.
Eva Hopman
Natasja van der Heijden
Jesper de Raad
Naar mijn mening zijn het de verhalen die archeologie interessant maken. Ze prikkelen het verbeeldingsvermogen en geven inzicht in hoe mensen vroeger leefden. Mijn naam is Jesper de Raad, ik ben 24 jaar en volg de masteropleiding ‘Heritage Management in a World Context’ aan de Universiteit Leiden. Ik woon in Eindhoven waar ik regelmatig in de ArcheoHotspot te vinden ben. In de archeologie houd ik me het liefst bezig met de wetgeving, publieke taken en toegankelijkheid. Mijn naam is Natasja van der Heijden. Ik ben bijna afgestudeerd van de Research Master Archaeological Heritage in a Globalising World aan de Universiteit Leiden. Als archeologisch erfgoed manager vind ik het belangrijk om het publiek al in de beginfase van een project te betrekken. Het is vooral van belang dat ook de intrinsieke waarde die het publiek aan erfgoed toeschrijft wordt erkend. Alleen op deze manier ontstaat een duurzaam project waar de samenleving ook daadwerkelijk een meerwaarde uit kan halen. Bij SAPs zet ik me graag in om te mee te denken over hoe we dit kunnen bereiken.
Janin Hekman