Dietske Bedeaux
Rob van Haarlem
Yvonne Lammers-Keijsers
Eline amsing
Harry Pape
 Wist je dat? Veel uitvindingen uit het verleden ook nu nog gebruikt worden? Denk eens aan het wiel en de boot. Een van de oudst bekende wielen ter wereld is gevonden in Drenthe.
De oudste boot ter wereld is ook in Drenthe gevonden. Het vaartuig komt uit 6500 voor Chr. en bestaat uit een uitgeholde dennenboom.
Er zijn veel stakeholders betrokken bij archeologisch onderzoek en de omgang met archeologisch erfgoed. Zowel mensen die enthousiast worden van archeologie, als partijen voor wie archeologie vooral in de weg zit. Voor mij is het een uitdaging als bestuurslid bij SAP om de discussie aan te gaan met archeologen over hoe we beide uitersten het beste kunnen bereiken met ons verhaal. Archeologie heeft zoveel raakvlakken met andere disciplines die we moeten benutten, het kan mensen inspireren en verwonderen en het kan een meerwaarde zijn in een project. Daar moeten we naar streven!